بلیط پرواز تهران به ارومیه

پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ 95/11/07 روز پنج شنبه ساعت 18:50 شب با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 159,700 تومان می باشد.

پرواز تهران به ارومیه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن