بلیط پرواز تهران به ارومیه

پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ 95/09/18 روز پنج شنبه  ساعت 18:50 شب با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 173,700 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به ارومیه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن