بلیط پرواز تهران به اصفهان ۹۶/۰۱/۰۸

بلیط هواپیما سیستمی ۲۳ اسفند ۱۳۹۵

پرواز تهران به اصفهان برای تاریخ هشتم فروردین ۹۶ روز سه شنبه ساعت ۰۹:۲۰ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی کیش ایر با قیمت ۱۷۰,۲۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز سیستمی تهران به اصفهان