بلیط پرواز تهران به سنندج

بلیط هواپیما سیستمی ۷ آذر ۱۳۹۵

پرواز تهران به سنندج برای تاریخ ۹۵/۰۹/۲۲ روز دو شنبه ساعت ۱۰:۱۵ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت ۱۴۷,۰۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به سنندج , قیمت مناسب , پروازی مطمعن