بلیط پرواز تهران به نجف

پرواز تهران به نجف برای تاریخ 95/11/06 روز چهار شنبه ساعت 09:30 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت 461,000 تومان می باشد.

پرواز تهران به نجف , قیمت مناسب , پروازی مطمعن