بلیط پرواز تهران به کرمانشاه

پرواز تهران به کرمانشاه از برای تاریخ 95/09/10 روز چهارشنبه ساعت 05:10 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت 123,600 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به کرمانشاه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن