بلیط پرواز تهران به یزد

بلیط هواپیما سیستمی ۶ آذر ۱۳۹۵

پرواز تهران به یزد برای تاریخ ۹۵/۰۹/۲۱ روز یک شنبه ساعت ۰۵:۴۰ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی کیش ایر با قیمت ۱۳۲,۴۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به یزد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن