بلیط پرواز تهران به یزد

پرواز تهران به یزد از برای تاریخ ۹۵/۰۹/۱۰ روز چهارشنبه ساعت ۰۵:۴۰ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت ۱۳۳,۲۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به یزد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن