بلیط پرواز تهران به یزد

پرواز تهران به یزد برای تاریخ 95/09/04 روز پنج شنبه ساعت 16:05 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت 145,900 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به یزد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن