بلیط پرواز تهران به یزد

بلیط هواپیما سیستمی ۱۹ آبان ۱۳۹۵

پرواز تهران به یزد برای تاریخ ۹۵/۰۹/۰۴ روز پنج شنبه ساعت ۱۶:۰۵ بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت ۱۴۵,۹۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به یزد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن