بلیط پرواز تهران به تبریز

پرواز تهران به تبریز برای تاریخ 95/10/15 روز چهار شنبه ساعت 12:20 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 107,100 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به تبریز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن