بلیط پرواز تهران به مشهد

بلیط مشهد چارتری ۱۹ آبان ۱۳۹۵

پرواز تهران به مشهد برای تاریخ ۹۵/۰۹/۰۴ روز پنج شنبه ساعت ۱۴:۰۰ بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی زاگرس با قیمت ۱۶۱,۰۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن