بلیط پرواز تهران به مشهد

بلیط مشهد چارتری ۲۹ آبان ۱۳۹۵

پرواز تهران به مشهد از برای تاریخ ۹۵/۰۹/۱۴ روز یکشنبه  ساعت ۱۱:۰۰ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی زاگرس با قیمت ۱۱۶,۰۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن