بلیط پرواز تهران به نجف

پرواز تهران به نجف برای تاریخ 95/11/07 روز پنج شنبه ساعت 09:00 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت 411,000 تومان می باشد.

پرواز تهران به نجف , قیمت مناسب , پروازی مطمعن