بلیط پرواز تهران به یزد

بلیط هواپیما سیستمی ۷ آذر ۱۳۹۵

پرواز تهران به یزد برای تاریخ ۹۵/۰۹/۲۲ روز دو شنبه ساعت ۰۵:۳۵ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی ایران تور با قیمت ۱۱۳,۲۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به یزد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن