بلیط پرواز تهران به یزد

پرواز تهران به یزد برای تاریخ 95/10/22 روز چهار شنبه ساعت 06:25 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت 133,200 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به یزد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن