بلیط پرواز شیراز به مشهد

بلیط هواپیما سیستمی ۲۰ آذر ۱۳۹۵

پرواز شیراز به مشهد برای تاریخ ۹۵/۱۰/۰۵ روز یک شنبه ساعت ۱۵:۰۰ بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت ۱۶۲,۹۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز شیراز به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن