بلیط پرواز شیراز به مشهد

پرواز شیراز به مشهد برای تاریخ 95/10/05 روز یک شنبه ساعت 15:00 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت 162,900 هزار تومان می باشد.

پرواز شیراز به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن