بلیط پرواز شیراز به کیش

بلیط چارتر داخلی ۲۰ آذر ۱۳۹۵

پرواز شیراز به کیش برای تاریخ ۹۵/۱۰/۰۵ روز یک شنبه ساعت ۱۴:۴۵ بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت ۱۳۲,۵۰۵ هزار تومان می باشد.

پرواز شیراز به کیش , قیمت مناسب , پروازی مطمعن