بلیط پرواز شیراز به مشهد

بلیط مشهد چارتری ۱۸ آبان ۱۳۹۵

پرواز شیراز به مشهد برای تاریخ ۹۵/۰۹/۰۳ روز چهار شنبه ساعت ۲۲:۰۰ شب با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت ۱۷۱,۰۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز شیراز به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن