بلیط پرواز شیراز به مشهد

بلیط مشهد چارتری ۶ آذر ۱۳۹۵

پرواز شیراز به مشهد برای تاریخ ۹۵/۰۹/۲۱ روز یک شنبه ساعت ۱۵:۳۰ بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی زاگرس با قیمت ۱۵۹,۰۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز شیراز به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن