بلیط پرواز شیراز به مشهد

پرواز شیراز به مشهد برای تاریخ 95/09/28 روز یک شنبه ساعت 16:00 غروب با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت 161,000 هزار تومان می باشد.

پرواز شیراز به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن