بلیط پرواز شیراز به مشهد

پرواز شیراز به مشهد برای تاریخ 95/10/08 روز چهار شنبه ساعت 15:30 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی زاگرس با قیمت 171,000 هزار تومان می باشد.

پرواز شیراز به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن