بلیط پرواز شیراز به مشهد

پرواز شیراز به مشهد برای تاریخ 95/10/19 روز یک شنبه ساعت 16:00 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت 160,000 هزار تومان می باشد.

پرواز شیراز به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن