بلیط پرواز شیراز به مشهد

پرواز شیراز به مشهد برای تاریخ 95/11/07 روز پنج شنبه ساعت 15:20 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت 148,000 تومان می باشد.

پرواز شیراز به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن