بلیط پرواز اصفهان به مشهد

پرواز اصفهان به مشهد برای تاریخ ۹۵/۰۹/۲۲ روز دو شنبه ساعت ۱۲:۴۵ ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت ۱۶۶,۷۵۰ هزار تومان می باشد.

پرواز اصفهان به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن