بلیط پرواز مشهد به اصفهان

پرواز مشهد به اصفهان برای تاریخ 95/10/05 روز یک شنبه ساعت 16:45 غروب با پرواز شرکت هواپیمایی کاسپین با قیمت 181,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به اصفهان , قیمت مناسب , پروازی مطمعن