بلیط پرواز مشهد به اصفهان

پرواز مشهد به اصفهان برای تاریخ 95/11/07 روز پنج شنبه ساعت 13:00 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت 164,000 تومان می باشد.

پرواز مشهد به اصفهان , قیمت مناسب , پروازی مطمعن