بلیط پرواز مشهد به اصفهان ۹۵/۱۲/۱۰

بلیط هواپیما سیستمی ۲۵ بهمن ۱۳۹۵

پرواز مشهد به اصفهان برای تاریخ دهم اسفند ۹۵ روز سه شنبه ساعت ۰۸:۱۰ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت ۱۴۴,۸۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز سیستمی مشهد به اصفهان