بلیط پرواز مشهد به اصفهان

بلیط مشهد چارتری ۲۵ آبان ۱۳۹۵

پرواز مشهد به اصفهان  برای تاریخ ۹۵/۰۹/۱۰ روز چهارشنبه ساعت ۰۸:۰۰ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی زاگرس با قیمت ۲۵۳,۲۵۰ هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به اصفهان , قیمت مناسب , پروازی مطمعن