بلیط پرواز مشهد به اهواز

پرواز مشهد به اهواز برای تاریخ 95/10/15 روز چهار شنبه ساعت 19:00 شب با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت 201,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به اهواز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن