بلیط پرواز مشهد به اصفهان

پرواز مشهد به اصفهان برای تاریخ 95/11/06 روز چهار شنبه ساعت 17:00 غروب با پرواز شرکت هواپیمایی کاسپین با قیمت 164,450 تومان می باشد.

پرواز مشهد به اصفهان , قیمت مناسب , پروازی مطمعن