بلیط پرواز مشهد به اصفهان

بلیط هواپیما سیستمی ۱۹ آبان ۱۳۹۵

پرواز مشهد به اصفهان برای تاریخ ۹۵/۰۹/۰۴ روز پنج شنبه ساعت ۱۰:۰۰ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت ۱۶۶,۷۵۰ هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به اصفهان  , قیمت مناسب , پروازی مطمعن