بلیط پرواز مشهد به اصفهان

پرواز مشهد به اصفهان برای تاریخ 95/09/22 روز دو شنبه ساعت 10:00 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت 166,700 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به اصفهان , قیمت مناسب , پروازی مطمعن