بلیط پرواز مشهد به اصفهان ۹۶/۰۱/۰۶

بلیط مشهد چارتری ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

پرواز مشهد به اصفهان برای تاریخ ششم فروردین ۹۶ روز یک شنبه ساعت ۰۹:۰۰ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی کاسپین با قیمت ۲۳۴,۲۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز چارتر مشهد به اصفهان