بلیط پرواز مشهد به اصفهان ۹۶/۰۱/۱۰

بلیط مشهد چارتری ۲۵ اسفند ۱۳۹۵

پرواز مشهد به اصفهان برای تاریخ دهم فروردین ۹۶ روز پنج شنبه ساعت ۰۸:۰۰ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی کاسپین با قیمت ۱۷۸,۴۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز چارتر مشهد به اصفهان