بلیط پرواز مشهد به اصفهان ۹۶/۰۱/۱۳

بلیط مشهد چارتری ۲۸ اسفند ۱۳۹۵

پرواز مشهد به اصفهان برای تاریخ سیزدهم فروردین ۹۶ روز یک شنبه ساعت ۰۹:۰۰ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی کاسپین با قیمت ۲۶۸,۶۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز چارتر مشهد به اصفهان