بلیط پرواز مشهد به تبریز

پرواز مشهد به تبریز برای تاریخ 95/11/07 روز پنج شنبه ساعت 10:00 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 201,000 تومان می باشد.

پرواز مشهد به تبریز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن