بلیط پرواز مشهد به تبریز ۹۶/۰۱/۱۰

بلیط مشهد چارتری ۲۵ اسفند ۱۳۹۵

پرواز مشهد به تبریز برای تاریخ دهم فروردین ۹۶ روز پنج شنبه ساعت ۰۷:۰۰ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت ۲۳۶,۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز چارتر مشهد به تبریز