بلیط پرواز مشهد به تبریز ۹۶/۰۱/۱۳

بلیط مشهد چارتری ۲۸ اسفند ۱۳۹۵

پرواز مشهد به تبریز برای تاریخ سیزدهم فروردین ۹۶ روز یک شنبه ساعت ۱۸:۰۰ غروب با پرواز شرکت هواپیمایی ایران تور با قیمت ۲۸۶,۵۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز چارتر مشهد به تبریز