بلیط پرواز مشهد به تهران

بلیط هواپیما سیستمی ۷ آذر ۱۳۹۵

پرواز مشهد به تهران برای تاریخ ۹۵/۰۹/۲۲ روز دو شنبه ساعت ۲۱:۲۰ شب با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت ۱۳۴,۲۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن