بلیط پرواز مشهد به تهران

پرواز مشهد به تهران برای تاریخ ۹۵/۰۹/۰۴ روز پنج شنبه ساعت ۱۱:۴۵ ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت ۱۳۴,۲۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن