بلیط پرواز مشهد به زاهدان

پرواز مشهد به زاهدان برای تاریخ 95/10/01 روز چهار شنبه ساعت 12:15 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت 133,200 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به زاهدان , قیمت مناسب , پروازی مطمعن