بلیط پرواز مشهد به شیراز

پرواز مشهد به شیراز برای تاریخ 95/10/06 روز دو شنبه ساعت 16:30 غروب با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 186,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به شیراز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن