بلیط پرواز مشهد به شیراز

پرواز مشهد به شیراز از برای تاریخ 95/09/08 روز دو شنبه ساعت 16:30 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 161,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به شیراز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن