بلیط پرواز مشهد به شیراز ۹۵/۱۲/۲۹

بلیط مشهد چارتری ۱۴ اسفند ۱۳۹۵

پرواز مشهد به شیراز برای تاریخ بیست و نهم اسفند ۹۵ روز یک شنبه ساعت ۱۵:۰۰ بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی زاگرس با قیمت ۲۲۱,۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز چارتر مشهد به شیراز