بلیط پرواز مشهد به تبریز

پرواز مشهد به تبریز برای تاریخ 95/10/15 روز چهار شنبه ساعت 10:30 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 201,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به تبریز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن