بلیط پرواز مشهد به اهواز

پرواز مشهد به اهواز برای تاریخ 95/11/07 روز پنج شنبه ساعت 12:00 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت 181,000 تومان می باشد.

پرواز مشهد به اهواز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن