بلیط پرواز مشهد به تهران

پرواز مشهد به تهران برای تاریخ 95/09/21 روز یک شنبه ساعت 15:00 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی ماهان با قیمت 152,300 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن