بلیط پرواز مشهد به شیراز

پرواز مشهد به شیراز برای تاریخ 95/10/16 روز پنج شنبه ساعت 16:00 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 161,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به شیراز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن