بلیط پرواز مشهد به شیراز ۹۵/۱۲/۱۲

بلیط مشهد چارتری ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

پرواز مشهد به شیراز برای تاریخ دوازدهم اسفند ۹۵ روز پنج شنبه ساعت ۱۵:۰۰ بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی زاگرس با قیمت ۱۸۱,۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز چارتر مشهد به شیراز