بلیط پرواز مشهد به شیراز

پرواز مشهد به شیراز برای تاریخ 95/10/27 روز دو شنبه ساعت 16:30 غروب با پرواز شرکت هواپیمایی کاسپین با قیمت 181,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به شیراز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن